ضوابط  و شرایط گارانتی

شرکت صنعت الکتریک ایرانیان اروند،شرایط و ضوابط ضمانت محصول و خدمات پس از فروش را مطابق موارد ذیل اعلام می دارد:

1- زمان دوره گارانتی محصولات بر روی جعبه درج گردیده است و در مورد هر محصول (طبق شرایط مندرج در دفترچه راهنمای محصول) به صورت مستقل درج شده است که زمان شروع آن از تاریخ تولید محصول می باشد.

2- استفاده از گارانتی تنها در صورت سالم بودن جعبه و هماهنگی با کارشناسان فروش امکان پذیر می باشد.(مخصوص عاملین فروش)

3- خدمات گارانتی شامل تعمیر یا تعویض دستگاه می باشد.

4- ایرادات ناشی از طراحی، متریال و مونتاژ که در اثر استفاده نرمال از دستگاه در طول دوره ی گارانتی بروز می نمایند شامل استفاده از گارانتی می باشند.

5- گارانتی در شرایط زیر قابل اجرا نیست:

الف) صدمات و ضایعات ناشی از ضربه، حمل ونقل، تماس یا نفوذ آب و مواد شیمیایی، آتش و حرارت زیاد، گرد و غبار شدید، نوسانات برق، رعد وبرق و حوادث طبیعی.

ب) استفاده غلط از دستگاه یا مواردی خارج از سازگاری و استاندارد های تعیین شده برای دستگاه یا عمل نکردن به نکات ذکر شده در دفترچه راهنمای دستگاه.

ج) دستگاه هایی که دستکاری شده و یا توسط اشخاص متفرقه تعمیر شوند.