استانداردها و مقادیر شدت روشنایی
کمیته ملی روشنایی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برای اغلب اماکن مانند محلهای مسکونی، تجاری و صنعتی مقادیری برای شدت روشنایی حداقل یا کمینه، و پیشنهادی  داده است که در جدول زیر به اعلام استاندارد برخی فضاها اشاره شده است. مراعات مقادیر کمینه اجباری است و استفاده از مقادیر پیشنهادی توصیه شده است
هر چه شدت روشنایی کاهش می یابد برای ایجاد حس آرامش رنگ نور گرمتری پیشنهاد می گردد برای ایجاد حس فعالیت در فضاهای با شدت روشنایی 300تا 500 لوکس دمای 4000 کلوین و در شدت های روشنایی بالاتر از 700 لوکس رنگ نور 5000 کلوین پیشنهاد می گردد
محیط
شدت روشنایی (لوکس)
CRI
ضریب خیرگی
یکنواختی
دمای رنگ پیشنهادی
آسانسور و راه پله
150
50
28
0.40
متناسب با فضا
آشپزخانه
300
80
22
0.60
رنگ نور سفید یا آفتابی
اتاق مطالعه
200
80
19
0.60
رنگ نور سفید
اتاق خواب
100
80
19
رنگ نور آفتابی
سرویس بهداشتی
100
80
22
0.60
رنگ نور سفید سرد
روشنایی عمومی منزل
75
80
19
0.40
رنگ نور آفتابی
اتاق نشیمن
100
80
19
0.60
رنگ نور سفید یا آفتابی
رستوران و فود کورت
300
80
22
0.60
رنگ نور سفید سرد
سوپر مارکت
500
80
22
0.40
رنگ نور سفید سرد
دفتر کار
300
80
19
0.60
رنگ نور سفید سرد
حسابداری
300
80
19
0.60
رنگ نور سفید سرد
اتاق کنفرانس
350
80
19
0.40
رنگ نور سفید یا آفتابی
اتاق انتظار و اطلاعات
200
80
19
0.40
متناسب با فضا
میز مطالعه
300
80
19
0.40
رنگ نور سفید سرد
کلاس درس
300
80
20
0.60
رنگ نور سفید سرد
سالن ورزشی سر پوشیده
200
80
22
0.60
رنگ نور سفید سرد
روشنایی عمومی بیمارستان
150
80
19
0.40
رنگ نور سفید سرد
اتاق معاینه
250
80
19
0.40
رنگ نور سفید سرد
انبار کالا
100
40
25
0.40
رنگ نور سفید سرد
محوطه های ساختمان ها
25
40
25
متناسب با فضا
پارکینگ
50
50
0.60
رنگ نور سفید یا آفتابی
فضای سبز
100
80
25
0.40
متناسب با نوع گیاه
پیاده رو
10
80
25
متناسب با فضا
سالن مترو
150
80
22
0.40
رنگ نور سفید سرد
پمپ بنزین
250
80
22
0.40
رنگ نور سفید سرد