نورپردازی فرودگاه کیش بخش cip

طراحی نورپردازی :گروه پارس اروند الکتریک

مکان :جزیره کیش

 

نور پردازی فرودگاه بین المللی کیش بخش cip/vip توسط شرکت پارس اروند الکتریک برای روشنایی فرودگاه ها در قسمت های مختلف چراغ های متفاوتی استفاده می شود.

استفاده ازپنل های 60*60 و پنل های هاوین

پروژه شماره 1

پروژه نورپردازی فروشگاهی پارس اروند الکتریک

طراح نورپردازی:گروه پارس اروند

مکان پروژه :آبادان

 

در نورپردازی فروشگاهی با استفاده و تلفیق انواع نور ها میتوانیم نتیجه دلخواهی را داشته باشیم .

استفاده از ریسه ها به عنوان نور مخفی.

طراحی پنل در سقف.

و استفاده از انواع لامپ ها.