کارخانه

آدرس : آبادان، شهرک صنعتی شماره یک ، خیابان صنعت ششم،کارخانه پارس اروند الکتریک

 

 

شماره تماس:

061-53337301-2