نمایش دادن همه 10 نتیجه

نمایش ساید بار
نمایش 9 24 36

کلید مینیاتوری دوفاز پارس اروند (10کیلوآمپر)

فاز:2 آمپر:6/40 ولتاژ:۲۳۰-۴۰۰ v فرکانس:۵۰-۶۰ HZ ظرفیت قطع:۴۵۰۰-۶۰۰۰ KA عمر مکانیکی:10000 طول عمرالکتریکی:۴۰۰۰ IP:۲۰ نوع اتصال:بالا/پایین    

کلید مینیاتوری 3 پارس اروند 10کیلوآمپر(50/63)

1,760,000
فاز:3 آمپر:6/40 ولتاژ:۲۳۰-۴۰۰ v فرکانس:۵۰-۶۰ HZ ظرفیت قطع:۴۵۰۰-۶۰۰۰ KA عمر مکانیکی:10000 طول عمرالکتریکی:۴۰۰۰ IP:۲۰ نوع اتصال:بالا/پایین    

کلید مینیاتوری تکفاز پارس اروند 10کیلوآمپر(50/63)

550,000
فاز:1 آمپر:50/63 ولتاژ:۲۳۰-۴۰۰ v فرکانس:۵۰-۶۰ HZ ظرفیت قطع:۴۵۰۰-۶۰۰۰ KA عمر مکانیکی:10000 طول عمرالکتریکی:۴۰۰۰ IP:۲۰ نوع اتصال:بالا/پایین    

کلید مینیاتوری 3فاز پارس اروند 10کیلوآمپر(6/40)

1,650,000
فاز:3 آمپر:6/40 ولتاژ:۲۳۰-۴۰۰ v فرکانس:۵۰-۶۰ HZ ظرفیت قطع:۴۵۰۰-۶۰۰۰ KA عمر مکانیکی:10000 طول عمرالکتریکی:۴۰۰۰ IP:۲۰ نوع اتصال:بالا/پایین    

کلید مینیاتوری تکفاز پارس اروند 10کیلو آمپر(6/40)

500,000
فاز:1 آمپر:6/40 ولتاژ:۲۳۰-۴۰۰ v فرکانس:۵۰-۶۰ HZ ظرفیت قطع:۴۵۰۰-۶۰۰۰ KA عمر مکانیکی:10000 طول عمرالکتریکی:۴۰۰۰ IP:۲۰ نوع اتصال:بالا/پایین

کلید مینیاتوری 2 فاز پارس اروند (6کیلوآمپر)(25/32)

950,000
فاز:2 آمپر:25/32 ولتاژ:۲۳۰-۴۰۰ v فرکانس:۵۰-۶۰ HZ ظرفیت قطع:۴۵۰۰-۶۰۰۰ KA عمر مکانیکی:10000 طول عمرالکتریکی:۴۰۰۰ IP:۲۰ نوع اتصال:بالا/پایین

کلید مینیاتوری تکفاز پارس اروند(6کیلوآمپر) (50/63)

480,000
فاز:1 آمپر:50/63 ولتاژ:۲۳۰-۴۰۰ v فرکانس:۵۰-۶۰ HZ ظرفیت قطع:۴۵۰۰-۶۰۰۰ KA عمر مکانیکی:10000 طول عمرالکتریکی:۴۰۰۰ IP:۲۰ نوع اتصال:بالا/پایین      

کلید مینیاتوری تکفاز پارس اروند (6کیلوآمپر) (6/40)

450,000
فاز:تک آمپر:۱-۶۳ ولتاژ:۲۳۰-۴۰۰ v فرکانس:۵۰-۶۰ HZ ظرفیت قطع:۴۵۰۰-۶۰۰۰ KA طول عمر:۴۰۰۰ IP:۲۰

کلید مینیاتوری(10KA)

کلید مینیاتوری(10KA) پارس اروند الکتریک فاز:تک الی 4 فاز آمپر:1-63 ولتاژ:230-400 v فرکانس:50-60 HZ ظرفیت قطع:10000-6000 KA طول عمر:8000 IP:20

کلید های مینیاتوری (6ka)

کلید مینیاتوری(6KA) پارس اروند الکتریک فاز:تک الی 4 فاز آمپر:1-63 ولتاژ:230-400 v فرکانس:50-60 HZ ظرفیت قطع:4500-6000 KA طول عمر:4000 IP:20