نمایش دادن همه 12 نتیجه

نمایش ساید بار
نمایش 9 24 36

کنتاکتور مدل D40

4,600,000
کنتاکتور پارس اروند الکتریک مدل: 40 ولتاژ:690 فاز:3 فرکانس:50 HZ طول عمر:200-1000

کنتاکتور مدل D50

4,900,000
کنتاکتور پارس اروند الکتریک مدل: 50 ولتاژ:690 فاز:3 فرکانس:50 HZ طول عمر:200-1000

کنتاکتور مدل D80

6,200,000
کنتاکتور پارس اروند الکتریک مدل: 80 ولتاژ:690 فاز:3 فرکانس:50 HZ طول عمر:200-1000

کنتاکتور مدل D95

6,450,000
کنتاکتور پارس اروند الکتریک مدل: 95 ولتاژ: 690 فاز:3 فرکانس:50 HZ طول عمر:200-1000

کنتاکتور مدل D65

5,500,000
کنتاکتور پارس اروند الکتریک مدل: 65 ولتاژ:690 فاز:3 فرکانس:50 HZ طول عمر:200-1000

کنتاکتور مدل D32

2,600,000
کنتاکتور پارس اروند الکتریک مدل: 9D ولتاژ:690 فاز:3 فرکانس:50 HZ طول عمر:200-1000

کنتاکتور مدل D25

2,100,000
کنتاکتور پارس اروند الکتریک مدل: 9D ولتاژ:690 فاز:3 فرکانس:50 HZ طول عمر:200-1000

کنتاکتور مدل D18

1,500,000
کنتاکتور پارس اروند الکتریک مدل: 9D ولتاژ:690 فاز:3 فرکانس:50 HZ طول عمر:200-1000

کنتاکتور مدل CIE 12

1,300,000
کنتاکتور پارس اروند الکتریک مدل: 12 ولتاژ:690 فاز:3 فرکانس:50 HZ طول عمر:200-1000

کنتاکتور مدل CIE D9

1,200,000
کنتاکتور پارس اروند الکتریک مدل: 9D ولتاژ:690 فاز:3 فرکانس:50 HZ طول عمر:200-1000

کنتاکتور

کنتاکتور پارس اروند الکتریک مدل: 9-12-18-25-32 ولتاژ:690-690-690-690 فاز:3 فرکانس:50 HZ طول عمر:200-1000

کنتاکتور

کنتاکتور پارس اروند الکتریک مدل: 9-12-18-25-32 ولتاژ:690-690-690-690 فاز:3 فرکانس:50 HZ طول عمر:200-1000