تاییده ها:

آدرس دفتر مرکزی:

          تهران،میدان فردوسی،

         خیابان ایرانشهرجنوبی،پلاک62،واحد1

تلفن دفتر مرکزی:

021-58407

آدرس کارخانه :

          آبادان،شهرک صنعتی آبادان،

          خیابان فاز یک،خیابان صنعت ،پلاک9619

تلفن کارخانه :

061-53337301-2