1% تخفیف
نشد که بشه
2% تخفیف
خیلی نزدیک بود
3% تخفیف
شانس باهات یار نبود
4% تخفیف
5% تخفیف
6% تخفیف
7% تخفیف
شانستون رو امتحان کنید برای دریافت جایزه
آدرس ایمیل و شماره تماس خود را وارد کنید و گردونه شانس را بچرخانید. این شانس شما برای برنده شدن تخفیف های شگفت انگیز است!

قوانین گردونه شانس :

  • هر کاربر فقط یکبار میتواند گردونه شانس را بچرخاند
  • هر 15 روز یبار میتونید شانستون رو امتحان کنید