نمایش دادن همه 8 نتیجه

نمایش ساید بار
نمایش 9 24 36

پروژکتور پارس اروند الکتریک سری رویال (30 وات)

پرژکتور ال ای دی پارس اروند الکتریک سری رویال توان مصرفی :30 وات ولتاژ: 260-150 AC ای پی : 66 دمای رنگ: 6500-2700

پروژکتور سری رویال 300 وات

پرژکتور ال ای دی پارس اروند الکتریک سری رویال توان مصرفی :300 وات ولتاژ: 260-150 AC ای پی : 66 دمای رنگ: 6500-2700

پروژکتور سری رویال 200 وات

پرژکتور ال ای دی پارس اروند الکتریک سری رویال توان مصرفی :200 وات ولتاژ: 260-150 AC ای پی : 66 دمای رنگ: 6500-2700

پروژکتور سری رویال 50 وات

پرژکتور ال ای دی پارس اروند الکتریک سری رویال توان مصرفی :50 وات ولتاژ: 260-150 AC ای پی : 66 دمای رنگ: 6500-2700

پروژکتور سری رویال 150 وات

پرژکتور ال ای دی پارس اروند الکتریک سری رویال توان مصرفی :150 وات ولتاژ: 260-150 AC ای پی : 66 دمای رنگ: 6500-2700 هر وات=90Lm

پروژکتور سری رویال 100 وات

پرژکتور ال ای دی پارس اروند الکتریک سری رویال توان مصرفی :100 وات ولتاژ: 260-150 AC ای پی : 66 دمای رنگ: 6500-2700

پروژکتور سری رویال 50 وات سفید

پرژکتور ال ای دی پارس اروند الکتریک سری رویال توان مصرفی :50 وات ولتاژ: 260-150 AC ای پی : 66 دمای رنگ: 6500-2700

پروژکتور سری رویال 30 وات (سفید)

پرژکتور ال ای دی پارس اروند الکتریک سری رویال توان مصرفی :30 وات ولتاژ: 260-150 AC ای پی : 66 دمای رنگ: 6500-2700